Bilar och frakt

Vad är det första du tänker på när du hör ordet bil? Är det kanske den där drömbilen med stor motor som mullrar berusande vid minsta lätta beröring på gaspedalen? Eller är det den där cabben utan tak som låter håret rufsas till av varma sommarvindar? Är du inspirerad av alla de projekt som pågår med självkörande bilar och olika typer av drivmedel?

För många motorintresserade går tankarna till lastbilar. Stora och starka draglok som mer eller mindre dygnet runt käkar asfalt. Är man dessutom en del av eller intresserad av transportbranschen så är intresset för stora bilar självklart. Nu i början av 2020-talet så är det dock inte bara stora och starka motorer man tänker på utan även miljön och framtiden. Vad innebär en hållbar transport idag? Vad kommer att hända med utvecklingen av självkörande bilar och fordon? Vi går onekligen en spännande och intressant tid till mötes. Då är det också bra att hålla sig uppdaterad på utvecklingen genom att samarbeta med innovativa företag som är positiva till en grönare omställning. Det finns mycket att göra både för miljön och för förbättrade leveranser.

Vad ska man tänka på?

Ja, vad ska man tänka på när man letar efter någon som erbjuder pålitlig och god frakt med bra villkor? Först och främst är det bra att titta på hur flottan av fordon ser ut. Är det fordon som möter miljökraven på ett bra sätt? Vilka framtidsplaner går man ut med? Är det så att man har ett kontinuerligt miljöarbete som en integrerad del av verksamheten och man arbetar mot långsiktigt satta miljömål? Om man kan svara ja på dessa frågor så har man lagt en bra grund till en långvarig och hållbar affärsrelation.

Kontakta oss för en diskussion kring vad du behöver för att underlätta dina logistiska kedjor. Vi erbjuder redan idag miljövänliga alternativ och tar sikte på den spännande framtiden och alla innovationer som ligger där.