Vad är dieseltrim?

Att köra bil är ofta roligt, som roligast är det när man kör en bil som är optimerad. Där all teknik justerats, när motorn spinner som en katt och det känns som att bilen svarar precis som den ska när du vrider på ratten. Av det skälet tänkte jag idag skriva om ett sätt att optimera bilar, mer specifikt för dig som äger en dieselbil.

Optimera bilen för dina förutsättningar

Trots att det kallas för “dieseltrim” så handlar det faktiskt inte om att trimma bilar på det sätt man typiskt menar (det vill säga att den ska gå fortare). Snarare är dieseltrim ett sätt att optimera olika delar av bilens funktioner. För att göra detta använder man sig av olika boxar som kopplas in på olika ställen i bilen. Det vanligaste är digitala trimboxar som kopplas in till bilens dator. “Men varför skulle det behövas?” kanske du undrar, “är bilen inte optimerad från början?”. Ja och nej. Bilen är förstås vanligtvis optimerad när den rullar ut från fabriken, i alla fall ur tillverkarens perspektiv. Det vill säga att bilen är optimerad utifrån förutsättningar som tillverkaren specificerat. Exakt vad som är optimalt med hänsyn till bränsletillförsel och andra faktorer påverkas i slutändan dock av många olika variabler: Din körstil, klimatet där du bor, vilken typ av vägbanor du vanligtvis färdas på och mycket annat. När en bil körs sker ju dessutom slitage som påverkar körförmågan. Med en dieseltrim optimerar du bilen för dina unika förutsättningar. Du kan på så sätt få den att gå mer bränslesnålt och med bättre prestanda.

Trimboxen går att justera

En trimbox är vanligtvis flexibel i det att du kan göra justeringar. Det är förstås nödvändigt, inte minst med tanke på att biltillverkare ibland uppdaterar mjukvaran i sina bilar och att du då är tvungen att justera om trimningen. I och med det är en trimbox en bra investering som gör att du alltid kör optimalt.